Διαθέσιμος τώρα
Μη διαθέσιμος
Απασχολημένος
Αθανασία Καραμητσάνη
Μη Διαθέσιμη

Αθανασία Καραμητσάνη

Δικηγόρος

Αστικό, Οικογενειακό, Εμπορικό, Δίκαιο Αλλοδαπών, Αυτοκίνητα, Πολεοδομικό, Τραπεζικό, Υπερχρεωμένα

Ελληνικά, Αγγλικά, Ιταλικά

Αθήνα

Βιογραφικό
Ώρες επικοινωνίας Time zone:Athens (UTC+02:00)
Δευτέρα 18:00-20:00
Τρίτη 17:00-19:00
Τετάρτη 18:00-20:00
Πέμπτη 17:00-19:00
Παρασκευή 16:00-18:00
Σάββατο 17:00-20:00

Δικηγόροι παρόμοιας εξειδίκευσης

Συνδεση

Εγγραφή

Συνδεθείτε

Loading...