Για βοήθεια καλέστε στο 210 8048552
Κωνσταντίνος Σπηλιωτακόπουλος
Μη Διαθέσιμος

Κωνσταντίνος Σπηλιωτακόπουλος

Δικηγόρος

Αστικό, Εμπορικό, Πνευματική και Βιομηχανική Ιδιοκτησία, Διοικητικό, Εργατικό, Φορολογικό, Τραπεζικό

Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά

Νέα Κηφισιά

Ώρες επικοινωνίας

Time zone: Athens (UTC+02:00)
Δευτέρα 10:00-18:00
Τρίτη 10:00-18:00
Τετάρτη 10:00-18:00
Πέμπτη 10:00-18:00
Παρασκευή 10:00-18:00
Σάββατο 11:00-13:00
Γ. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ:
Ι. ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ : 1998-2004
Εκπόνηση πανεπιστημιακών εργασιών (Αστικό, Ευρωπαϊκό),
Παρακολούθηση σεμιναρίων Δ.Σ.Α. (π.χ. ποινικό), Ένωσης Ελλήνων Νομικών
Συμμετοχή σε Συνέδριο Νομικών το 2003, συνέδριο Εμπορικολόγων 2009
Σεμινάρια Νομικής Βιβλιοθήκης : α) Αντιμετώπιση παραβατικότητας στην αγορά εργασίας, επιβολή διοικητικών κυρώσεων, ηλεκτρονική υποβολή στοιχείων β) Ευθύνη για χρέη στο δημόσιο και στα ασφαλιστικά ταμεία γ) Οι εργασιακές αλλαγές με τον Ν. 4225/2014 & τους λοιπούς εργασιακούς νόμους και η σύννομη διαχείριση τους
Σεμινάριο ΔΣΑ-ΑΚΚΕΔ περί του θεσμού της διαμεσολάβησης (Οκτ. 2014)
Παρακολούθηση σεμιναρίων marketing ΕΑΠ, πράγμα που συνδυάζεται και με την νομική επιστήμη λόγω πελατοκεντρικής αντίληψης που πρέπει να διακρίνει την τελευταία (Οκτ. - Δεκ. 2014) με τελικό βαθμό πιστοποίησης 9,2/10, η δε εκπονηθείσα εργασία είχε να κάνει με τους δυνατούς συνδυασμούς των προφίλ πελατών και πωλητών.
Διαδικτυακό σεμινάριο (“webinar”) με τίτλο “Τεχνικές Πώλησης” διοργανωθέντος από την εταιρεία “learning evolution.gr” (Δεκ. 2014)
1η ημερίδα αστικής εικονικής δίκης διοργανωθείσης από την ομάδα νομικών LEX-ΕΙΚΩΝ (Ιούνιος 2015)
Ημερίδα Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου για τις ΑΠΕ (Νοέμβρης 2015)
Συνέδριο Bank Management (Δεκ. 2015)
Συνέδριο “Ενεργειακοί Διάλογοι 2015” (Δεκ. 2015)


ΙΙ. ΜΠΣ Εμπορικού Δικαίου ΕΚΠΑ (2009-2011) : καλώς
Λογιστικό Δίκαιο (εργασία πάνω στην αρχή της πραγματικής εικόνας των οικονομικών καταστάσεων),
Δίκαιο μεταφορών (χερσαίες, αεροπορικές και ναυτικές),
Ασφαλιστικό Δίκαιο,
Δίκαιο Ανταγωνισμού (εργασία στο παράλληλο εμπόριο φαρμάκων), Πτωχευτικό Δίκαιο (εργασία για την αστική ευθύνη συνδίκου), Χρηματιστηριακό και Τραπεζικό Δίκαιο (εργασία για τη νομική φύση του δανείου και τα γενικότερα ανακύπτοντα νομοθετικά ζητήματα που το πλαισιώνουν π.χ. ανατοκισμός),
Δίκαιο των εταιριών (εργασία για την actio pro socio σε όλους τους εταιρικούς τύπους)
Ναυτικό Δίκαιο

III. Διπλωματική Eργασία Eιδίκευσης : γύρω από την προβληματική από πλευράς Δικαίου του Ανταγωνισμού και Δικαίου Διανοητικής ιδιοκτησίας για το νομικό φαινόμενο που είναι γνωστό με την ορολογία “fields of use” («περιορισμοί του τομέα χρήσης»), η οποία δημοσιεύθηκε ως άρθρο, σε συνοπτική εκδοχή αυτής, στο περιοδικό ΔΙΜΜΕ (τεύχος Απριλίου Μαίου Ιουνίου 2013, σελ. 191).

Αναλυτικότερη αναφορά επί αποκτηθείσας εμπειρίας μου:
Ειδικότερα, μέχρι στιγμής, έχω ασχοληθεί, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, με τις ακόλουθες νομικές ενέργειες (ο χειρισμός ήταν συνολικός : εκκινώντας από την σύνταξη δικογράφων και σχετικές συνεχόμενες ενέργειες λ.χ. επικοινωνία με πελάτες έως παράσταση στα δικαστήρια και ενέργειες μετά την έκδοση της απόφασης):
αγωγές (συνήθως από τιμολόγια, με υποκείμενη αιτία την πώληση), διαταγές πληρωμής από επιταγές, συναλλαγματικές, σύμφωνα αναγνώρισης οφειλής, στεγαστικά δάνεια, πιστωτικές κάρτες και αλληλόχρεους λογαριασμούς,
ποινικές δίκες σχετικές με αδικήματα συνυφασμένα με το εμπορικό δίκαιο λ.χ. αγορανομικά, εργατικά, ακάλυπτη επιταγή κοκ,
ασφαλιστικά μέτρα (ενδεικτικά : συντηρητικής κατάσχεσης και νομής),
ανακοπές και αιτήσεις αναστολής,
αναγγελίες, πτωχευτικές ανακοπές, διαδικασία κατ' άρθρο 99 ΠΤΚ,
σήματα,
χειρισμό υποθέσεων στο στάδιο εκτέλεσης,
έλεγχοι τίτλων,
προσημειώσεις και ανακλήσεις,
νομιμοποιήσεις εταιρειών προς τράπεζες,
αυτοκίνητα,
εργατικά,
οικογενειακού δικαίου όπως διαθήκες και συναινετικά διαζύγια,
διαταγές και αγωγές αποδόσεως μισθίου και καταβολής οφειλόμενων μισθωμάτων.
πρακτικά ΔΣ-ΓΣ, από αυτά που αφορούν τη καθημερινή διαχείριση έως σύστασης-ίδρυσης και συγχώνευσης με απορρόφηση,
δημόσιους διαγωνισμούς και διοικητική νομική κάλυψη τους,
ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας σχετιζόμενα με το αντικείμενο της εταιρείας όπως άδειες εκμετάλλευσης,
off shore εταιρείες και αιτήσεις αποφυγής διπλής φορολογίας
επεξεργασία διαφόρων λογής συμβάσεων
χειρισμός υποθέσεων που σχετίζονται με αλλοδαπούς
μελέτη για εξωχώριες εταιρείες
μελέτη για τον νόμο περί υπερχρεωμένων νοικοκυριών
σύνταξης συμβουλής για υπόθεση ομολόγου ελληνικού δημοσίου ιδιώτη αναφορικά με το PSI και διερεύνηση τυχόν ευθύνης της εμπλεκόμενης ΑΕΠΕΥ

~*~

Περισσότερα αποτελέσματα

  • Διαθέσιμος
  • Απασχολημένος
  • Μη Διαθέσιμος

ΣΥΝΔΕΣΗ

ΕΓΓΡΑΦΗ

Συνδεθείτε

Loading...