Διαθέσιμος τώρα
Μη διαθέσιμος
Απασχολημένος
Σοφία  Ρούσσου
Μη Διαθέσιμη

Σοφία Ρούσσου

Δικηγόρος

Αστικό, Εμπορικό, Τραπεζικό, Συμβολαιογραφικά

Ελληνικά, Αγγλικά

Αθήνα

Βιογραφικό
Ώρες επικοινωνίας Time zone:Athens (UTC+02:00)
Δευτέρα 19:00-22:00
Τρίτη 20:00-22:00
Τετάρτη 19:00-22:00
Πέμπτη 20:00-22:00
Παρασκευή
Σάββατο 10:00-12:00

Δικηγόροι παρόμοιας εξειδίκευσης

Συνδεση

Εγγραφή

Συνδεθείτε

Loading...