Για βοήθεια καλέστε στο 210 8048552
Γεώργιος Σπηλιόπουλος
Μη Διαθέσιμος

Γεώργιος Σπηλιόπουλος

Δικηγόρος

Αστικό, Εμπορικό, Τραπεζικό, Υπερχρεωμένα

Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά

ΚΗΦΙΣΙΑ

Ώρες επικοινωνίας

Time zone: Athens (UTC+02:00)
Δευτέρα 11:00-16:00
Τρίτη 11:00-16:00
Τετάρτη 11:00-16:00
Πέμπτη 11:00-16:00
Παρασκευή 11:00-15:00
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Επώνυμο: ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
Ονομα: Γεώργιος
Ονομα πατρός: Στυλιανός
Ημ.Γεννήσεως: 31.1.1958
Διεύθυνση εργασίας: Ρώμα 3, 10673 Αθήνα
Τηλέφωνο εργασίας: 210 3613045
Kινητό: 6945 890810
Φαξ: 210 3619806
E-mail: georgespiliopoulos33@gmail.com
Επάγγελμα: Δικηγόρος Αθηνών
Ιστότοπος: www.gspilioplaw.eu


2. ΣΠΟΥΔΕΣ
Α. ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: 1969-1975 AΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Θεωρητικής κατεύθυνσης) Βαθμός απολυτηρίου 16 1/12 «Λίαν Καλώς»

Β. ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: 1975-1980, NOMIKH ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Τμήμα Νομικό) Βαθμός πτυχίου: 7,5 «Λίαν καλώς»

Γ. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
• ΚΑΤΟΧΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ D.E.A. (Diplome d‘ etudes approfondies) ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟΥ (ΓΑΛΛΙΑ) στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο (Droit Europeen), με εξειδίκευση σε θέματα Ευρωπαϊκού Εμπορικού Δικαίου, Δικαίου των Εταιριών και Δικαίου του Ανταγωνισμού. Διπλωματική εργασία 100 σελίδων με συναφές θέμα. Διάρκεια 1 ½ έτος.
• ΚΑΤΟΧΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Ε.Ε.Δ.Ε). Εξετάστηκαν θεματικές ενότητες όπως ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ κ.λ.π. Διάρκεια 1 έτος.

Δ. ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
1. ΠΑΡΑΓΩΓΑ (ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ- 2007)
2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ-2009)
3. PRINCIPLES OF FINANCE (ALBA GRADUATE BUSINESS SCHOOL-2011) ANTIKEIMENO: ΒΑΣΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ, ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΕΣ, ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΕΣ, ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ, ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΩΝ, ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ, ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ.
4. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ (ΕΛ.Κ.Ε.Δ.) ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΑΝΕΙΟ ΣΕ ΕΛΒΕΤΙΚΟ ΦΡΑΓΚΟ ΑΓΩΓΗ-ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ-ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ (ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015).

3. ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
• ΓΑΛΛΙΚΑ: Αριστα
• ΑΓΓΛΙΚΑ: Πολύ καλά

4. ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Υπηρέτησα στο Πολεμικό Ναυτικό με το βαθμό του κελευστή. Απολύθηκα, αφού εκπλήρωσα τις στρατιωτικές μου υποχρεώσεις την 12.6.1982.

5. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

• Σεπτέμβριος 2016 έως σήμερα: Μετά την αποχώρησή μου από την «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS AE» διατηρώ δικηγορικό γραφείο στην ανωτέρω διεύθυνση, ασχολούμενος κυρίως με υποθέσεις συναφείς με το τραπεζικό, χρηματοοικονομικό και εν γένει εμπορικό δίκαιο.
• Ιανουάριος 2002 – Αύγουστος 2016: Δικηγόρος πλήρους απασχόλησης με πάγια αντιμισθία στη Γενική Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών (Διεύθυνση Χρηματοδοτήσεων Wholesale Banking και Εταιρικής Ταυτότητας) της «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS AE» με σχέση πάγιας αντιμισθίας.
Αντικείμενο:
1) ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ: Επιχειρηματικά δάνεια. Ομολογιακά Δάνεια (διμερή και κοινοπρακτικά με άλλες Τράπεζες). Εξασφαλιστικές συμβάσεις κάθε είδους σε ασφάλεια των ανωτέρω δανείων. Μεταβιβάσεις εννόμων σχέσεων (δάνεια, πιστώσεις) από άλλες Τράπεζες. Εταιρείες (νομιμοποιήσεις, σύνταξη πρακτικών, εταιρικοί μετασχηματισμοί, κλπ). Ελεγχος τίτλων ακινήτων για εγγραφή προσημείωσης/υποθήκης, έλεγχος και παράσταση σε υποθηκικά συμβόλαια. Αναπτυξιακοί Νόμοι, ΕΣΠΑ και χρηματοδοτήσεις βάσει αυτών. Ρυθμίσεις δανείων βάσει υπουργικών αποφάσεων, με ή χωρίς την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου. Νομική υποστήριξη των Επιχειρηματικών Κέντρων (Business Centers) της Τράπεζας σε θέματα ερμηνείας και εφαρμογής των τραπεζικών συμβάσεων, καθώς και άλλων τραπεζικών εργασιών (Εγγυητικές Επιστολές, Ενέγγυες Πιστώσεις). Παροχή γνωμοδοτήσεων επί της ισχύουσας τραπεζικής και χρηματιστηριακής νομοθεσίας και εν γένει νομική υποστήριξη της Τράπεζας σε θέματα της αρμοδιότητας της Διεύθυνσης.
2) ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΔΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ WHOLESALE BANKING: Εκδοση Διαταγών πληρωμής, παράσταση σε δίκες ανακοπών και αναστολών εκτέλεσης αυτών. Ασφαλιστικά Μέτρα (Εγγραφή προσημειώσεων, συντηρητικές κατασχέσεις κλπ), Προσωρινές Διαταγές. Αγωγές διάρρηξης λόγω καταδολίευσης. Κατασχέσεις κινητών, ακινήτων και ειδικών περιουσιακών στοιχείων οφειλετών και σχετικές δίκες. Πλειστηριασμοί και σχετικές δίκες. Εξειδίκευση σε δίκες που αφορούν δάνεια σε ελβετικό φράγκο. Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά (Νόμος Κατσέλη).
• Δεκέμβριος 1993- Δεκέμβριος 2001: Δικηγόρος στη Νομική Υπηρεσία της «ΔΩΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ» και μετέπειτα «ΤΕΛΕΣΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Α.Ε.» με συναφές με τα παραπάνω αντικείμενο.
• Σεπτέμβριος 1987-Νοέμβριος 1993 : Απασχόληση στο δικηγορικό μου γραφείο στην Αθήνα, με κύρια ενασχόληση υποθέσεις εμπορικού και αστικού δικαίου.
• Νοέμβριος 1985- Αύγουστος 1987: Συνεργάτης δικηγόρος στα δικηγορικά γραφεία Κουτρούμπα (Αθήνα) και Μπαϊρακτάρη (Πειραιά).
• 1/9/1983: Εγγραφή στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών (ΔΣΑ).
• 1/3/1982 – 1/9/1983: Ασκούμενος δικηγόρος στο δικηγορικό γραφείο Δ. Βασιλάκου (Αθήνα).

6. ΓΝΩΣΕΙΣ Η/Υ
Γνωρίζω επαρκώς χειρισμό προσωπικού υπολογιστή σε περιβάλλον WINDOWS (MS OFFICE) καθώς και χρήση του διαδικτύου (INTERNET).

Περισσότερα αποτελέσματα

  • Διαθέσιμος
  • Απασχολημένος
  • Μη Διαθέσιμος

ΣΥΝΔΕΣΗ

ΕΓΓΡΑΦΗ

Συνδεθείτε

Loading...