Διαθέσιμος τώρα
Μη διαθέσιμος
Απασχολημένος
Δόμνα Κυρζοπούλου
Μη Διαθέσιμη

Δόμνα Κυρζοπούλου

Δικηγόρος

Αστικό, Εμπορικό, Πνευματική και Βιομηχανική Ιδιοκτησία

Ελληνικά, Αγγλικά

Βιογραφικό
Ώρες επικοινωνίας Time zone:Athens (UTC+02:00)
Δευτέρα 14:00-15:00
Τρίτη 14:00-15:00
Τετάρτη 13:00-14:00
Πέμπτη 14:00-16:00
Παρασκευή

Δικηγόροι παρόμοιας εξειδίκευσης

Συνδεση

Εγγραφή

Συνδεθείτε

Loading...