Διαθέσιμος τώρα
Μη διαθέσιμος
Απασχολημένος
Τάσος Σαββίδης
Διαθέσιμος τώρα

Τάσος Σαββίδης

Δικηγόρος

Αστικό, Οικογενειακό, Εμπορικό, Διοικητικό

Ελληνικά, Αγγλικά, Γερμανικά

Tübingen

Βιογραφικό
Ώρες επικοινωνίας Time zone:Athens (UTC+02:00)
Δευτέρα
Τρίτη 15:00-19:00
Τετάρτη 15:00-19:00
Πέμπτη 15:00-19:00
Παρασκευή

Δικηγόροι παρόμοιας εξειδίκευσης

Συνδεση

Εγγραφή

Συνδεθείτε

Loading...