Διαθέσιμος τώρα
Μη διαθέσιμος
Απασχολημένος
Χρήστος Δίπλαρος
Μη Διαθέσιμος

Χρήστος Δίπλαρος

Δικηγόρος

Αστικό, Οικογενειακό, Αυτοκίνητα

Ελληνικά, Αγγλικά

Κορωπί

Βιογραφικό
Ώρες επικοινωνίας Time zone:Athens (UTC+02:00)
Δευτέρα
Τρίτη 20:00-21:00
Τετάρτη 20:00-21:00
Πέμπτη
Παρασκευή
Σάββατο 15:00-16:00

Δικηγόροι παρόμοιας εξειδίκευσης

Συνδεση

Εγγραφή

Συνδεθείτε

Loading...