Διαθέσιμος τώρα
Μη διαθέσιμος
Απασχολημένος
Μαρία Τοπακιτζιάν
Μη Διαθέσιμη

Μαρία Τοπακιτζιάν

Δικηγόρος

Αστικό, Οικογενειακό, Εμπορικό, Πνευματική και Βιομηχανική Ιδιοκτησία, Διοικητικό, Ποινικό, Πολεοδομικό, Εργατικό, Φορολογικό, Τραπεζικό

Ελληνικά, Αγγλικά, Γερμανικά

Ηλιούπολη

Βιογραφικό
Ώρες επικοινωνίας Time zone:Athens (UTC+02:00)
Δευτέρα
Τρίτη 11:00-13:00
Τετάρτη 14:00-16:00
Πέμπτη 13:00-15:00
Παρασκευή 14:00-16:00

Δικηγόροι παρόμοιας εξειδίκευσης

Συνδεση

Εγγραφή

Συνδεθείτε

Loading...